Psikoteknik

Psikoteknik belgesi, karayollarında ticari araç kullanacak sürücülerin alması gereken bir belgedir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği 34. Maddesi gereğince verilen bu belge hem psikolojik hem de dikkat olarak yolda olmaya hazır olup olmadığınızı ortaya koyar. Trafik güvenliğini sağlamak adına da 5 yılda bir yenilenmesi gereken belge sayesinde yolcu taşıyacak ancak psikolojik olarak bunu kaldıramayacak olan kişilerin trafikte olmalarının önüne geçilmektedir.

Psikoteknik Nedir ?

Psikoteknik belgesi, ticari amaçlı araç kullanacak sürücülerin 5 yılda bir yenilemek zorunda olduğu, dikkat, algı, muhakeme yeteneği gibi verilerinin ölçüldüğü bir testtir.

“4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliği 34 üncü madde, e bendi gereği, Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları yasal olarak zorunludur.

Sürücülerin davranış özelliklerini ölçen psikoteknik raporu, trafikte güvenliği sağlamak için çok önemlidir. Hem sürücünün hem yolcuların hem de yayaların güvenliğini sağlamayı amaçlayan psikoteknik raporu almak zorunludur.

Eskişehir psikoteknik belgesi alabileceğiniz bir merkez olan Öğretmen Psikoteknik Değerlendirme Merkezinde zihinsel beceri testleri, psikomotor testleri ve kişilik güvenlik ölçümleri yapılarak psikoteknik raporu verilir.

Zihinsel beceri testleri kapsamında sürekli ve geçici dikkat testi, görsel algı ve bellek testi, görsel süreklilik testi ve muhakeme testi yapılır.

Psikomotor testi kapsamında ise koordinasyon testi, hız ve mesafe tahmin testi, çarpışma zamanı tahmin testi, tepki hızı testi,  çevresel görüş testi yapılır.

Kişilik ve güvenlik ölçümlerinde ise trafiğe ilişkin görüş testi ve kişilik envanteri yapılır.

Görseller