Psikoteknik

Psikoteknik belgesi, karayollarında ticari araç kullanacak sürücülerin alması gereken bir belgedir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği 34. Maddesi gereğince verilen bu belge hem psikolojik hem de dikkat olarak yolda olmaya hazır olup olmadığınızı ortaya koyar. Trafik güvenliğini sağlamak adına da 5 yılda bir yenilenmesi gereken belge sayesinde yolcu taşıyacak ancak psikolojik olarak bunu kaldıramayacak olan kişilerin trafikte olmalarının önüne geçilmektedir.

ESKİŞEHİR ÖĞRETMEN PSİKOTEKNİK MERKEZİ TEST CİHAZI

ESKİŞEHİR ÖĞRETMEN PSİKOTEKNİK-ALG PSİKOTEKNİK SÜRÜCÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

SİSTEM VE CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Araç kullanmak için gerekli olan temel bilişsel, motor, davranışsal beceri ve özellikleri bilgisayar ortamında nesnel olarak ölçen bir sistemdir. Bu sistemdeki testler Türkiye’de trafik güvenliğinin arttırılması için geliştirilmiştir. Sistemde yer alan tüm testler kanunda belirtilen usul ve esaslara göre sürücülük için gerekli olan psikomotor ve zihinsel becerileri ölçmeyi amaçlamaktadır. Norm değerleri Türk katılımcılardan toplanan verilerle oluşturulmuştur. Bilimsel kriterler, önerilen norm değerleri ve psikolojik değerlendirme için gerekli olan etik ilkeler dikkate alınarak sürücüleri değerlendirme amacıyla sistem kullanılmaktadır. Trafik kazalarını önlemek ve trafik sistemini iyileştirmek amacıyla psikoteknik test zorunlu hale gelmiştir.

Ülkemizde psikoteknik alanında geliştirilmiş ilk ve tek tamamen yerli yazılımlı sistemdir. Dokunmatik ekran ve kalem ile sistem kullanılmakta ve veri girişleri sağlanmaktadır. Bazı testlerdeki soruları yanıtlamak için ölçüm geçerliliğini arttırmak adına kabinde direksiyon, direksiyon düğmeleri paneller ve pedallar bulunmaktadır. Veri güvenliği için sistemde bulunan web-cam ile sürücülerin fotoğrafı test sırasında üç farklı zamanda çekilmektedir. Psikoteknik değerlendirme sistemi, iki bölümden oluşmaktadır. Yönetici bölümü ve sürücülerin psikoteknik testlere girdiği bölüm. Sistemde bulunan test ekranları hem sürücülerin anlayacağı hem de testi uygulatan kişi tarafından rahatlıkla kullanılabilecek ve bilgisayar aşinalığını zorunlu kılmayacak şekilde oluşturulmuştur. Psikoteknik testin katılımcıya uygulanması yaklaşık 1 saat -1 saat 15 dakika sürmektedir. Ancak bu süre katılımcının hızına ve uygulanan psikoteknik test sayısına göre değişmektedir. Sürücülere psikoteknik test uygulanırken sistem tarafından yazılı ve sesli yönergeler ile yeterli açıklama yapılmaktadır. Test sonrası raporlandırma yapılarak uygulayıcı tarafından sonuç değerlendirilerek psikoteknik test yeterliliğine karar verilmektedir.

Görseller

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım