Psikoteknik

Psikoteknik belgesi, karayollarında ticari araç kullanacak sürücülerin alması gereken bir belgedir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği 34. Maddesi gereğince verilen bu belge hem psikolojik hem de dikkat olarak yolda olmaya hazır olup olmadığınızı ortaya koyar. Trafik güvenliğini sağlamak adına da 5 yılda bir yenilenmesi gereken belge sayesinde yolcu taşıyacak ancak psikolojik olarak bunu kaldıramayacak olan kişilerin trafikte olmalarının önüne geçilmektedir.

PSİKOTEKNİK NEDİR?

Psikoteknik Nedir?

Sürücülük için temel olan sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız mesafe tahmini gibi zihinsel düzeyin, tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu gibi psikomotor yeteneklerin düzeyinin standart ve bilgisayar destekli testler aracılığıyla ölçülmesi ve psikolog tarafından yapılan değerlendirmeye psikoteknik değerlendirme denir.

Psikoteknik Raporu Nedir?

Ticari amaçlı araç kullanacak sürücülerin her 5 yılda bir yenilemek zorunda olduğu, dikkat, algı, muhakeme, bellek ve koordinasyon yeteneği gibi verilerinin ölçüldüğü minimum 1 saat süren ve 12 testten oluşan bilgisayar destekli programla ve psikolog eşliğinde yapılan değerlendirmeye psikoteknik değerlendirme denir. Değerlendirme sonrası psikolog ve psikiyatrist tarafından elektronik sistemde e-imzalı verilen rapora psikoteknik test raporu denir.


Trafik kazalarını önlemek, trafik sistemini iyileştirmek ve sürücülerin güvenli sürüş becerileri geliştirmek için psikoteknik değerlendirme önemlidir.


“30295 sayılı karayolu taşıma yönetmeliği 34 üncü madde, e bendi gereği, Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları yasal olarak zorunludur. Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için psikoteknik açıdan yeterli olduklarını her beş yılda bir belgelemeleri zorunlu kılınmıştır.

Kural ihlalleri nedeni ile aday sürücülüğü iptal edilenler(29329/EK 3), kırmızı ışık kuralını aynı yıl içinde iki ve daha fazla kez ihlal edenler(2918/ 20.MADDE), drift ve spin yaparak tehlikeli araç kullanıp ehliyeti elinden alınanlar(2918/ 22. MADDE), son beş yıl içinde üç ve üçten fazla alkollü araç kullanma nedeni ile sürücü belgesi alınanlar(2918/ 48.MADDE), hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde bu kuralı beş kez ihlal edenler(2918/51.MADDE) ve aynı yıl içinde ikinci kez 100 ceza puanını dolduranlar(2918/118.MADDE) belgelerinin geri verilmesi için bilgisayar destekli psikoteknik değerlendirme testlerinden geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Eskişehir'de psikoteknik değerlendirme raporu alabileceğiniz sağlık bakanlığı onaylı bir merkez olan Eskişehir Öğretmen Psikoteknik Değerlendirme Merkezi'nde zihinsel yetenekler testleri ve psikomotor yetenekler testleri yapılarak psikoteknik değerlendirme raporu e-imza ile e-devlet onaylı verilir.

Görseller

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım